Teknik byte

7 sep
Från och med den 15.10.2018 kommer NCA att övergå till en nyare kodning och då kommer vi att kunna leverera kanalerna med perfekt bild och ljud. Alla leverantörer övergår till nyare sändningsteknik snart och för att kunna garantera kvaliteten så ... Read more »

Störningar i utsändningen av svenska kanaler

5 sep
Sedan sommaren har kvaliteten varierat på en del av de svenska kanalerna i SD format. Vår huvudleverantör bytte alla sina utsändningar till en nyare kodning, dvs MPEG-4. NCA bytte då till kanaler som fortfarande har den gamla kodningen och som ... Read more »

ANDELSSTÄMMA

19 jun
Medlemmarna i Nykarleby Centralantennandelslag kallas till ordinarie ANDELSSTÄMMA onsdag 27.6.2018 kl. 19:00 vid Juthbacka herrgård, Juthasvägen 34. Stadgeenliga ärenden behandlas. För att kunna kontrollera eventuella fullmakter i andelsregistret ber vi att de lämnas in innan andelsstämman, senast 26.6.2018 till Norlics ... Read more »

TV3 och TV6

3 apr
Kanalerna TV3 och TV6 syns för tillfället inte på kabelnätet. Kanalerna syns i HD kvalitet hos alla kunder som är anslutna via fiber. Orsaken är att leverantören Viasat idag upphörde med att sända i SD kvalitet. Upphörandet skedde tidigare än ... Read more »

NCA andelsstämma2-01

NCA höst2-01